علي اكبر مشايخ

استادیار دانشکده علوم انسانی

En

نام: علي اكبر مشايخ
دانشکده: علوم انسانی
گروه: تربیت بدنی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس: ali64.pe@gmail.com

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
تربيت بدني-گرايش رشد و تكامل و يادگيري حركتي
علوم و تحقيقات تهران
ايران
1393
کارشناسی ارشد
تربيت بدني - رفتار حركتي
تهران
ايران
1388
کارشناسی
تربيت بدني
گيلان
ايران
1388

سوابق اجرایی 3 عنوان

عنوان
سازمان
شروع
پایان
رئيس اداره برنامه ريزي و امور اقتصادي دانش بنيان
دانشگاه آزاد اسلامي واحد نور
شهریور 1394
تاکنون
رئيس هسات ورزش هاي دانشگاهي
اداره ورزش و جوانان شهرستان نور
اردیبهشت 1396
تاکنون
مدیر پزهش و فناوری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
آذر 1390
آذر 1393

تالیف و ترجمه 1 عنوان

عنوان
ناشر
سال
نوع اثر
علم و فوتبال-اسرار موفقيت در رده هاي پايه
دانشگاه جامع علمي كابردي + باشگاه پرسپوليس
1392
تالیف

مقالات در نشریات 4 مقاله

عنوان مقاله
نام نشریه
سال انتشار
شماره جلد
شماره صفحه
تفاوت های جنسیتی در خودپنداره ی بدنی تکواندوکاران نخبه
دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی و روانشناسی
1388
1
1
Factor Analysis of Persian version of chil d s port cohesion questionnaire
BARS
1393
4
193
The Effect of Imagery Type on Self-Efficacy for Discrete and Continuous Soccer Skills
Biomedical & Pharmacology Journal
1394
7
581
The Relationship between Self-Efficacy and Performance in Soccer Learners Aged 12 to 14
International Journal of Sport Sciences
1394
2
29

تحقیقات 4 تحقیق

عنوان
انگيزه هاي مشاركت ورزشي نوجوانان شهرستان نور
بررسي و مقايسه هوش هيجاني، عدالت سازماني و فرسودگي شغلي در بين مديران و معلمان تربيت بدني مازندران
تاثير تمرينات تناوبي به همراه مصرف سركه سيب بر فاكتورهاي خوني مردان جوان چاق
تدوين پرسشنامه همبستگي تيمي براي كودكان 9 تا 13 ساله ايراني