علي اكبر مشايخ

استادیار دانشکده علوم انسانی

En

جزوات درسي

فایل‌های ضمیمه‌ی صفحه:

principal of physiotherapy-mashayekh.pdf دریافت فایل
نوع: PDF حجم: KB 1,524 تعداد دانلود: 22
ekhtelalte rosh va yadgiri_opt.pdf دریافت فایل
نوع: PDF حجم: KB 2,032 تعداد دانلود: 20
BIOMECHANIC SADAMATE OSTOKHANI.pdf دریافت فایل
نوع: PDF حجم: KB 1,247 تعداد دانلود: 26
BIOMECHANIC SADAMATE OSTOKHANI.pdf دریافت فایل
نوع: PDF حجم: KB 1,247 تعداد دانلود: 27
estedad yabi (1) (1)_opt.pdf دریافت فایل
نوع: PDF حجم: KB 650 تعداد دانلود: 26